Hoppa till innehåll

Svar till höstens 2023 feedback

Vi genomförde på hösten en feedbacksförfrågan, som vi fick ungefär 140 svar på. Tack till alla, som svarat! De svarande gav vitsordet 4,24 för CampusSports tjänster (skalan 1–5).

Vi har redan gjort vissa åtgärder på basen av den givna feedbacken. På webbplatsen har vi bland annat lagt till möjligheten att filtrera motionsschemat efter veckodag, påmint instruktörerna att avsluta turerna i tid och reklamerat igen om problemen med skåpen till ägaren av Aurum-fastigheten.

I likhet med tidigare förfrågningar vill vi offentligt besvara endel av feedbacken. Du kan läsa svaren på finska här eller på engelska här.

Vi tar gärna fortgående emot feedback till exempel via webbplatsens formulär eller via email till info@campussport.fi.