Hoppa till innehåll

CampusSports sommarperiod 2022

CampusSports vårtermin avslutas 30.4.2022, varefter CampusSports sommarperiod tar vid (1.5-31.8.2022). Sommarens motionsavgift är för studerande 36 euro och för personalen 46 euro. Även 30 dagars användarrätten (20/25 euro) finns att få under sommaren. Sommarens motionsavgifter kan nu köpas från våra webbsidors nätbutik. Närmare direktiv över betalningen av motionsavgiften hittas på sidan Info.

Gymmen
Gymmen är öppna hela sommaren. På Educariums gym håller vi tidsbokningarna och personantalsbegränsningarna i bruk. Gymbokningen bör bekräftas på motionsutrymmets display. På Educariums gym kan högst 10 personer träna samtidigt. På Formis, Roddis, Aurum och Tyyssija gymmen har vi ingen tidsbokning eller personantalsbegränsning.

Ledd motion och bollspel
Under sommarperioden arrangeras ledda timmar och bollspelsturer under perioden 2.5–17.6. Sommarens motionstidtabell hittas genom att välja som mellanblad/motionsplats ”Sommaren 2022”. Motionsturens plats samt timbeskrivningen fås fram genom att klicka på timmens/turens namn. Badminton- och pickleball-turer erbjuds hela sommaren. Du ser de turer som erbjuds i tidsbokningssystemet.

Kundbetjäningstiderna 
I Educarium on kl. 15.00-17.00 (i kraft 20.6-31.8). Ifall ditt ärende inte kräver ett besök vid kundbetjäningen får du bäst kontakt med oss genom att skicka e-post till adressen info@www.campussport.fi.

Övrig information om sommarperioden:

– Maskrekommendationen i motionsutrymmena har upphört. Tag fortsättningsvis hänsyn till övriga användare och följ hygienrutinerna. Till motionsutrymmena får man komma enbart om man är helt frisk.

– Vi informerar om möjliga ändringar i motionsschemat på våra webbsidor i den veckovisa nyheten i nyhetssektionen (t.ex. Ändringar i schemat vecka 18).

– Av platserna till motionsturer kan 70 procent bokas i förväg via det elektroniska bokningssystemet och resten av platserna delas ut i ankomstordning. Till badminton- och padelturerna kan alla planer bokas i förväg. Man kan boka en plats i CampusSports elektroniska system till varje CampusSports veckopass 7 dygn före passet börjar. Varje användare kan samtidigt ha fyra (4) bokningar och fem (5) köplatser.

– En platsbokning bör göras senast 30 minuter innan timmen eller turen börjar. Vid förhinder ska man avboka sin bokning via det elektroniska systemet senast 2 timmar före passet börjar. Bokningen är inte möjlig att inhibera efter det här ens per email eller telefon. Platsbokningen ska bekräftas vid självbetjäningsterminalen senast 10 minuter före passet börjar. Gymbokningen bör bekräftas på motionsutrymmets display. Det räcker inte med att visa tagen mot läsaren utan den bokade tiden bör väljas och bekräftas på displayen.

– Till motionsutrymmena bör man anlända senast 10 minuter innan timmen börjar, så att du i tid hinner förflytta dig till motionssalen och hämta de behövliga redskapen. Motionssalens dörr stängs då timmen börjar och efter det kommer man inte mera in.

– Ifall du första gången kommer på plats, kolla på våra webbsidor direktiven hur man förflyttar sig i våra utrymmen samt bilderna på våra ingångar: https://www.campussport.fi/sv/lokaler-2/lokaler/

– Alla användare av motionstjänster bör ha en tag, för den fungerar som elektronisk nyckel och igenkänningsredskap. Om du kommer för att aktivera tagen samtidigt som du skall delta i en timme så rekommenderar vi att du kommer på plats senast 20 minuter innan timmen börjar.

– I Educarium erbjuds badmintonturer under hela sommarperioden. På en plan kan 2-4 spelare spela och spelplanen ska bokas i förväg. Alla spelares namn (för- och efternamn) bör anmälas i samband med bokningen. Alla spelare skall ha motionsavgiften betald. Endast den person, som gjort bokningen bekräftar bokningen på displayen, de övriga spelarna bekräftar inte. Racketar och fjäderbollar finns i motionsutrymmet. Spelarna ansvarar själva för uppsättningen av nätet i början av turen och för borttagandet i slutet av turen. Av säkerhetsskäl är endast tre av fyra badmintonplaner i bruk. På detta sätt blir det mera utrymme mellan planerna och pickleball-bollarna rullar inte i fötterna på dem, som spelar på de andra planerna. Av de tre planerna på motionssalssidan är den mittersta inte i bruk. Då man spelar i gymnastiksalen måste draperiet mellan gymnastiksalen och motionssalen fällas ner. I mån av möjlighet skall pickleball spelas i gymnastiksalen.

CS 13.4.2022